Przedmiot umowy: Zabudowa baterii hydrocyklonów w Rejonie ZWR Rudna - etap II, część 2 w ramach zadania "Modernizacja układów klasyfikacji"

Zakres zadania:

  • Demontaże konstrukcji stalowych i starych instalacji przemysłowych, rozbiórki konstrukcji żelbetowych.
  • Roboty żelbetowe, wykonanie fundamentów pod konstrukcje wsporcze
  • Dostawa i montaż konstrukcji stalowych
  • Scalanie i montaż baterii hydrocyklonów
  • Dostawa i montaż układów pompowych
  • Dostawa, zgrzewanie i montaż rurociągów PE (średnice od DN25 do DN400)
  • Dostawa i montaż osuszaczy powietrza

Termin realizacji: grudzień 2019
Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A.
Generalny Wykonawca: SPS INSCON Sp. z o.o.