Przedmiot umowy: Budowa budynku sprężarkowni wraz z infrastrukturą techniczną w ramach zadania „Zakup i zabudowa 3 pras filtracyjnych F-1, F-3, F-4 w Rejonie ZWR Rudna”

Zakres zadania:

  • budowa budynku sprężarkowni i estakady wraz ze wzmocnieniem podłoża pod fundamenty w technologii kolumn iniekcyjnych Jet Grouting

  • dostawa i montaż nowych sprężarek wraz ze zbiornikami powietrza i urządzeniami towarzyszącymi

  • wykonanie instalacji sanitarnych oraz instalacji sprężonego powietrza

  • modernizacja i zabudowa sprężarek i zbiorników sprężonego powietrza

  • przebudowa nawierzchni wraz z wykonaniem nowych dróg dojazdowych

 


Termin realizacji: kwiecień 2020 – styczeń 2021
Inwestor:  KGHM Polska Miedź S.A – Rejon ZWR Rudna
Generalny Wykonawca: SPS INSCON Sp. z o.o.