Przedmiot umowy: Baza Mercus Logistyka w Sobinie ul. Wiertnicza – Modernizacja sieci zewnętrznych - wodociągowa

Zakres zadania:

  • ułożenie nowego rurociągu z rur PE DN100 SDR17 d125x7,4 mm

  • przebudowa układu rurociągu i wymiana zaworów w studni wodomierzowej

  • wykonanie nowych przyłączy do budynków wraz z przyłączeniem do instalacji wewnętrznych

  • wymiana lub zabudowa nowych hydrantów podziemnych na terenie bazy

Termin realizacji: październik 2020 – grudzień 2020
Inwestor:  Mercus Logistyka sp. z o.o.
Generalny Wykonawca: SPS INSCON Sp. z o.o.