Przyjęcie zamówienia z TKT Engineering sp. z o. o.

Przedmiot umowy: Wykonanie maszynowni FM w ramach projektu Mercedes Jawor Hala nr 3.

Zakres zadania:

  • Wykonanie robót spawalniczych i montażowych w obrębie maszynowi FM - instalację ciepła technologicznego, wody lodowej i sprężonego powietrza.
  • Wykonanie robót spawalniczych i montażowych w obrębie maszynowi RM - instalacja wody lodowej.
  • Wykonanie instalacji sprężonego powietrza i ciepła technologicznego w innych rejonach hali, poza maszynowniami

Termin realizacji: kwiecień 2019     
Inwestor: Mercedes Benz    
Generalny Wykonawca: TKT Engineering sp. z o.o.