Podpisanie umowy z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów

Przedmiot umowy: Umowa ramowa na wykonywanie robót budowlano-montażowych Zakres zadania:  Wykonanie robót budowlano – montażowych w oparciu o projekt budowlany i projekty wykonawcze, wykonanie pomiarów, badań i ekspertyz oraz innych prac zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego zleceniem w zakresie niżej wymienionych branż, na obiektach Huty Miedzi w Głogowie: branża[...]

Podpisanie umowy z Mostostal Kraków S.A.

Przedmiot umowy: Wykonanie instalacji sanitarnych i instalacji odwodnienia dachu Hali Wanien Elektrolitycznych Zakres zadania: dostawa i montaż instalacji odwodnienia dachu Hali Wanien Elektrolitycznych na Wydziale P-7 w Hucie Miedzi w Głogowie. Łączna długość instalacji ok 3000 mb. wykonanie izolacji rurociągów instalacji odwodnienia wymiana elementów[...]

Podpisanie umowy z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów

Przedmiot umowy: Wykonanie robót demontażowo-montażowych dla zadania „TE Zabudowa pompy diagonalnej 50D22 na pompowni PZ i PE HMG” Zakres zadania: Wykonanie prac demontażowych i montażowych o charakterze wielobranżowym, w tym: wykonanie instalacji siły i sterowania zespołu pompowego wraz z włączeniem do Nadrzędnego Systemu Sterowania HMG przygotowanie[...]