Podpisanie umowy z KGHM Polska Miedź S.A

Podpisanie umowy z KGHM Polska Miedź S.A

Przedmiot umowy: Wykonanie uzbrojenia 20 studni odciążających na zaporze wschodniej OUOW Żelazny Most Zakres zadania: dostawa i montaż specjalistycznych obudów studziennych wraz z armaturą i wyposażeniem dostawa i montaż pomp głębinowych wykonanie rurociągów zrzutowych ciśnieniowych z PEHD wymiana stacji transformatorowej wykonanie sieci elektrycznych i AKPiA wykonanie[...]

Podpisanie umowy z ENERGETYKA Sp. z o.o.

Przedmiot umowy: Modernizacja drogi dojazdowej oraz budowa garaży na terenie bazy Wydziału W-W1 przy szybie Rudna Zachodnia. Zakres zadania: budowa dróg dojazdowych i placów manewrowych budowa hali garażowej wraz z instalacjami wewnętrznymi Termin realizacji: wrzesień - grudzień 2018 Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A - Zakład Hydrotechniczny Generalny Wykonawca:[...]

Certyfikat ISO 9001 dla SPS INSCON

Z przyjemnością informujemy, że firma SPS INSCON Sp, z o.o pozytywnie przeszła audyt zewnętrzny stwierdzający wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w zakresie: „Budowa rurociągów, sieci rozdzielczych i instalacji budowlanych, realizacja projektów budowlanych”.