Podpisanie umowy z KGHM Polska Miedź S.A Oddział Huta Miedzi Głogów

Podpisanie umowy z KGHM Polska Miedź S.A Oddział Huta Miedzi Głogów Przedmiot zadania: Postój HMG II 2018 Remont Instalacji Obiegu Centralnego HMG II. Projekt zakłada wykonanie remontu metodą bez wykopową instalacji z PEHD DN 630 w istniejącej rurze DN 1000 i odejścia DN 250 oraz odejścia DN 31 metodą wykopową. Dostawa i montaż komory żelbetowej. Termin[...]