Podpisanie umowy z Mostostal Kraków S.A.

Podpisanie umowy z Mostostal Kraków S.A. Przedmiot zadania: Suszarnia Parowa HMG II – roboty budowlano – montażowe. Dostawa i montaż rurociągu kondensatu. Dostawa i montaż rurociągu pary. Dostawa i montaż rurociągu sprężonego powietrza. Montaż konstrukcji stalowej. Termin realizacji: listopad 2017r. Inwestor: KGHM Polska Miedź[...]
Podpisanie umowy z SAVI Sp. z o.o., Spółka komandytowa

Podpisanie umowy z SAVI Sp. z o.o., Spółka komandytowa

Przedmiot umowy:  Wykonanie dla powstającego Budynku Handlowego - Saller 1 - zewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i technologicznej jak również instalacji wewnętrznych: wody, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, węzła cieplnego. Budynek zlokalizowany w Legnicy, powierzchnia[...]