Aktualności
Przedmiot umowy: realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu prac budowlanych w ramach realizacji zadania pn. Rozbudowa hali produkcyjnej wraz z przebudową przyłącza SN. Zakres robót obejmuje m.in.: roboty ziemne, ławy, stopy fundamentowe, podwaliny wraz z dociepleniem; konstrukcję hali (stalowa) wraz z obudową ścian, belkami podsuwnicowymi, dachem; posadzkę przemysłową; stolarkę okienną i drzwiową, bramy; instalacje –…
AKTUALNOŚCI
Czytaj więcej
Przedmiot umowy: „Zakup i zabudowa sprężarek powietrza dla Oddziału Flotacji w Rejonie ZWR Lubin” Zakres zadania: dostawa, zabudowa i uruchomienie trzech sprężarek powietrza wraz z wykonaniem robót w branżach konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej obejmujący m.in.: wykonanie reprofilacji i przebudowy istniejących płyt żelbetowych pod zabudowę nowych sprężarek; roboty demontażowe; wykonanie reprofilacji i zabezpieczenia żywicami posadzek i konstrukcji…
AKTUALNOŚCI
Czytaj więcej
Z przyjemnością informujemy o przedłużeniu współpracy z Centrum Kultury w Polkowicach, którą rozpoczęliśmy niemal rok temu. Jesteśmy oficjalnymi partnerami grupy „Senior w Centrum”, która ma na celu aktywizację i integrację osób w wieku 60+ z lokalną społecznością. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że mogliśmy wnieść nasz skromny wkład w tworzenie radosnej, pełnej kreatywności i przyjaznej…
AKTUALNOŚCI
Czytaj więcej
Przedmiot umowy: umowa ramowa na wykonywanie wielobranżowych robót inwestycyjnych w O/HMG. Zakres zadania: wykonywanie robót rozbiórkowych oraz budowlano-montażowych w branżach: Branża konstrukcyjno-budowlana. Branża instalacyjna elektryczna. Branża AKPiA. Branża instalacyjna wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna. Branża mechaniczna. Branża energetyczna. Branża teletechniczna. Branża technologiczna. Rozbiórki i częściowe demontaże. Termin realizacji: styczeń 2024- grudzień 2027Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A – Huta Miedzi GłogówGeneralny Wykonawca: SPS…
AKTUALNOŚCI
Czytaj więcej
Zakończyliśmy budowę budynku garażowego wraz z pomieszczeniem warsztatowo-magazynowym. Prace trwały od października do grudnia tego roku. Cały proces przebiegł bezproblemowo i budynek został oddany do użytku w ustalonym terminie. Zakres prac obejmował wykonanie: konstrukcji budynku z profili stalowych HEB 240 oraz płatwi zimnogiętych „Z” 100x49x1,5mm’ podkonstrukcji pod otwory okienne, drzwiowe i bramy z profili zamkniętych…
REALIZACJE
Czytaj więcej
Przedmiot umowy: Budowa budynku garażowego z pomieszczeniem warsztatowo – magazynowym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach – ETAP II Zakres prac obejmował wykonanie: konstrukcji budynku z profili stalowych HEB 240 oraz płatwi zimnogiętych „Z” 100x49x1,5mm' podkonstrukcji pod otwory okienne, drzwiowe i bramy z profili zamkniętych 120x120x4mm; poszycia ścian z płyt warstwowych w okładzinach metalowych z rdzeniem z…
AKTUALNOŚCI
Czytaj więcej
Przedmiot umowy: wykonanie robót budowlanych polegających na dostawie oraz montażu konstrukcji stalowych stanowiących część inwestycji pn. "Kompleksowa budowa obiektu handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną, parkingami i drogami wewnętrznymi w Rawiczu". Przedmiot umowy obejmuje dostawę i montaż: • konstrukcji stalowej dachu;• konstrukcji wsporczej central wentylacyjnych;• konstrukcji wsporczej reklam;• konstrukcji attyki;• konstrukcji pylonu. Termin realizacji: wrzesień 2023…
AKTUALNOŚCI
Czytaj więcej
Zakończenie inwestycji - Montaż instalacji CO i C.T. oraz wentylacji i klimatyzacji w budynkach B1, B2, B3 i B4 w kompleksie Polimery Police. Zakres zadania:Kompleksowe wykonanie instalacji HVAC na budynkach B1, B2, B3, B4 w tym: instalacja wentylacji i klimatyzacji dla obiektów Administration Building (Bldg. 01), Packaging Hall (Bldg. 02), Guard house (Bldg. 04); instalacji ciepła technologicznego…
REALIZACJE
Czytaj więcej
Przedmiot umowy: „MERCUS-TT-U-06-2023 TT Modernizacje kotłowni obiektowych i instalacji C.O. – Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Hurtowni Wielobranżowej” Zakres zadnia: wykonanie instalacji grzewczej na hali sprzedaży oraz części biurowej; demontaż istniejącej instalacji grzewczej oraz grzejników; wykonanie instalacji z rur stalowych zaciskanych o średnicach 50-25; montaż grzejników płytowych; montaż nagrzewnic wodnych Flowair - 3 szt.; montaż…
AKTUALNOŚCI
Czytaj więcej
Przedmiot umowy: Budowa Zakładu do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami. Przedmiot umowy: • prefabrykacja, dostawa i montaż konstrukcji stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, dokumentacją warsztatową, elementami złącznymi, kratami pomostowymi, stopniami schodowymi, kotwami, markami, okuciami, barierkami, pokryciem pomostów itp.;• prefabrykacja i dostawa koszy zasypowych, zbiornika buforowego, silosów;• wykonanie robót sanitarnych w budynku socjalnym – instalacja wentylacji…
AKTUALNOŚCI
Czytaj więcej
Scroll to Top