Podpisanie umowy z Hyundai Engineering Co. Ltd. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce

23 maja 2022
1 minut czytania

Przedmiot umowy: Budowa budynku biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zgodnie z pozwoleniem na budowę nr 1405/2021


Zakres zadania:

  • kompleksowa realizacja wolo stojącego budynku biurowego wraz z zewnętrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energii elektrycznej, przyłączem wody i przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz urządzeniami zagospodarowania terenu na terenie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. w Policach na działce nr ewid. 3004/11, obręb Police 3, gm. Police 

    
Termin realizacji: maj 2022 – styczeń 2023        
Inwestor: Hyundai Engineering Co. Ltd. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Generalny Wykonawca: SPS INSCON Sp. z o.o.   

Scroll to Top