Podpisanie umowy z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku

28 września 2021
1 minut czytania

Przedmiot umowy: Budowa studni głębinowej wraz z zabudową nowego chloratora w SUW w latach 2021/2022

Zakres zadania:
•    Wykonanie studni głębinowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rurociągiem przesyłowym
•    Wykonanie stacji transformatorowej wraz z zabudową kompletnego wyposażenia
•    Budowa rurociągu wody surowej do istniejącej instalacji wody pitnej z Orska – montaż instalacji wraz z komorą
•    Położenie wzdłuż instalacji wody surowej instalacji elektrycznej zasilającej i sterującej wraz z wprowadzeniem ich do obiektów docelowych
•    Zabudowa wzdłuż rurociągu wody surowej studzienek odpowietrzających i odwadniających
•    Podłączenie zasilania i sterowania ze stacji transformatorowej do rozdzieli OSR 15/1 wraz z rozbudową systemu rozliczania energii elektrycznej

    
Termin realizacji: wrzesień 2021 – listopad 2022        
Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A. – Huta Miedzi „Cedynia” w Orsku
Generalny Wykonawca: SPS INSCON Sp. z o.o.    

Scroll to Top