Podpisanie umowy z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów

14 października 2021
2 minut czytania

Przedmiot umowy: Wykonanie robót budowlanych, montażowych i demontażowych wraz z dostawą wymaganych urządzeń i materiałów  w ramach zadania „TE Modernizacja pracy układów chłodniczych PZ i PE oraz EC w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa urządzeń i zabezpieczenia parametrów wód  chłodniczych obiegu PZ i PE”

Zakres zadania:


1.    Wykonanie robót z zakresu branży budowlanej i konstrukcyjnej
1.1.    Wykonanie stóp fundamentowych
1.2.    Wykonanie, dostawa i montaż stalowych konstrukcji wsporczych w postaci słupów dwugałęziowych o wysokości od 1,70m do 5,10m, zakotwionych do fundamentów
1.3.    Wykonanie, dostawa i montaż konstrukcji stalowej – konstrukcje podpór dla rurociągów stalowych DN700 i DN800, spawanych do konstrukcji istniejącej estakady
2.    Wykonanie robót z zakresu branży instalacyjnej
2.1.    Dostawa, montaż i spawanie rurociągów stalowych DN700, DN800, zabezpieczonych zewnętrzną powłoką 3LPE, oraz wewnętrzną powłoką epoksydową, prowadzonych po nowo zabudowanych konstrukcjach wsporczych
2.2.    Montaż przepustnic odcinających DN700, DN800 z napędem elektrycznym
2.3.    Wpięcie trójnikowe instalacji DN700 i DN800 do istniejących instalacji
2.4.    Zabezpieczenie styków spawanych rurociągów DN800, DN700 opaskami termokurczliwymi, spełniającymi wymagania zewnętrznej powłoki 3LPE
3.    Wykonanie robót z zakresu branży elektrycznej i AKPiA.
3.1.    Wymiana napędów, podłączenie i zasilenie  istniejących przepustnic odcinających z napędem elektrycznym DN800
3.2.    Podłączenie i zasilenie nowo zabudowanych przepustnic odcinających z napędem elektrycznym DN800, DN700
3.3.    Montaż instalacji grzewczej króćców czujników ciśnienia
3.4.    Wykonanie niezbędnego okablowania do nowo zabudowanych urządzeń
3.5.    Wykonanie programowania wejść stacji procesowej – podłączenie czujników ciśnienia
3.6.    Wykonanie wizualizacji graficznej i sterowania procesu oraz diagnostyki w istniejących grafikach stacji operatorskich NSS Honeywell dla nowo zabudowanych urządzeń
4.    Wykonanie  prób  testów  i  pomiarów  zgodnie  z  wymogami  ujętymi w projektach technicznych oraz zgodnych z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm i wytycznych producentów zabudowanych części i podzespołów
    
Termin realizacji: listopad 2021 – maj 2022        
Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A. – Huta Miedzi Głogów
Generalny Wykonawca: SPS INSCON Sp. z o.o.    

Scroll to Top