Podpisanie umowy z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów

07 czerwca 2021
1 minut czytania

Przedmiot umowy: Postój HMG II 2022 Remont orurowania i armatury pomp 40D30 pompowni Obiegu Dolnego

Zakres inwestycji:

•    Branża konstrukcyjna i instalacyjna w zakresie remontu odtworzeniowego i zabudowy wymienianej armatury oraz orurowania czterech pomp diagonalnych 40D30, układu kolektorowego i podłączenia do istniejącej instalacji wylotowej na pompowni
•    Demontaż istniejącej instalacji pompowni obiegu dolnego, na którą składały się kolektory DN500, DN350 wraz z armaturą
•    Zabudowa nowej instalacji z rurociągów stalowych DN600, DN500 i DN400, wraz z zabudową przepustnic DN400, DN600, klap zwrotnych DN400 oraz kompensatorów DN400
•    Wykonanie  prób,  testów  i  pomiarów  zgodnie  z  wymogami  ujętymi w projektach technicznych oraz zgodnych z wymaganiami obowiązujących przepisów i norm i wytycznych producentów zabudowanych części i podzespołów

    
Termin realizacji: kwiecień 2022- lipiec 2022        
Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A – Huta Miedzi Głogów
Generalny Wykonawca: SPS INSCON Sp. z o.o.    

Scroll to Top