Podpisanie umowy z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów

23 maja 2021
2 minut czytania

Przedmiot umowy: Wykonanie robót wielobranżowych w ramach realizacji zadania pn. „P-7 Modernizacja instalacji do produkcji siarczanu niklawego”

Zakres zadania:

1.    Wykonanie  robót  demontażowych  w  zakresie  istniejących instalacji
2.    Wykonanie robót montażowych:
2.1.    Montaż instalacji odpowietrzającej filtra polerującego z rur PE100 o średnicy DN200 z wpięciem do istniejącego kolektora DN800
2.2.    Montaż instalacji rurociągowej w technologii TWS o średnicach DN200, DN50, DN25
2.3.    Izolacja rurociągów wełną mineralną z płaszczem z blachy aluminiowej z zastosowaniem kabli grzewczych
2.4.    Dostawa i montaż instalacji sprężonego powietrza ze stali kwasoodpornej wraz z zabudową armatury sterowanej powietrzem
2.5.    Dostawa i zabudowa separatorów kropel kwasu siarkowego ze stali kwasoodpornej
2.6.    Wykonanie, dostawa i montaż estakady stalowej o długości 18 m, między dwoma budynkami, stanowiącej podparcie dla instalacji odpowietrzenia filtra polerującego oraz montaż konstrukcji wsporczych dla dwóch separatorów kropel kwasu
2.7.    Rozbudowa istniejącej instalacji elektrycznej
2.8.    Rozbudowa istniejącej instalacji AKPiA
3.    Wykonanie  prób  i  pomiarów  zgodnie  z  wymogami  ujętymi  w  specyfikacji  technicznej  wykonania i odbioru  robót,  w  projektach  technicznych  oraz  zgodnych  z  wymaganiami  obowiązujących  przepisów  i norm.
4.    Udział w rozruchu techniczno – technologicznym instalacji

Termin realizacji: maj 2021 – listopad 2021      
Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A. – Huta Miedzi Głogów
Generalny Wykonawca: SPS INSCON Sp. z o.o.  

Scroll to Top