Podpisanie umowy z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud

21 sierpnia 2021
2 minut czytania

Przedmiot umowy: Wykonanie robót budowlano – montażowych Etap I w ramach zadania „Odtworzenie budynku Flotacji i Młynowni w Rejonie ZWR Rudna”

Zakres zadania:

•    Montaż pierwszego w Polsce rusztowania podwieszanego w systemie Quikdeck
•    Wymiana poszycia dachowego, w tym m.in.: demontaże pokrycia dachowego wraz z całkowitą wymianą konstrukcji nośnej wykonanej z płyt żebrowych – system P70
•    Wykonanie wzmocnienia konstrukcji dźwigarów dachowych za pomocą dodatkowych stężeń
•    Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wiązarów i stężeń dachowych, naprawa wieńców i wsporników żelbetowych, wykonanie nowych warstw pokrycia dachowego, montaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz drabin, montaż wywietrzaków i wyrzutni dachowych, montaż instalacji odgromowej, demontaż i ponowny montaż instalacji oświetlenia szyldu KGHM
•     Naprawa słupów i stężeń stalowych, w tym m.in.: montaż uzupełniających słupów stalowych, wymiana poziomych stężeń słupów żelbetowych w osiach C, K, D i J, zabezpieczenie antykorozyjne stężeń i słupów stalowych, obetonowanie dolnej części słupów stalowych młynowni w osiach E i H
•    Wszystkie prace wykonywane na czynnym zakładzie przy zachowaniu ciągłości produkcji Zakładu Wzbogacania Rud.

    
Termin realizacji: sierpień 2021 – lipiec 2023        
Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A. 
Generalny Wykonawca: SPS INSCON Sp. z o.o.    

Scroll to Top