Podpisanie umowy z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud

21 lutego 2023
3 minut czytania

Przedmiot umowy: Wymiana turbodmuchaw powietrza w ramach zadania „Wymiana instalacji powietrza technologicznego w Rejonie ZWR Lubin”

Przedmiotem Umowy jest zastąpienie dotychczas pracujących turbodmuchaw nowoczesnymi, wysokosprawnymi urządzeniami wraz z wymianą instalacji ssącej i tłocznej w obrębie budynku.

Zakres zadania:

•    Dobór i dostawa dwóch turbodmuchaw TD-1, TD-2 wraz z uruchomieniem i optymalizacją układu
•    Wykonanie prób, badań i pomiarów wszystkich nowo dostarczonych maszyn, urządzeń i instalacji
•    Uruchomienie turbodmuchaw wraz ze sterowaniem nadrzędnym oraz wykonanie optymalizacji ich pracy
•    Demontaż stalowych konstrukcji wsporczych, pomostów obsługowych, schodów związanych z demontowanymi instalacjami oraz urządzeniami
•    Demontaż wszystkich starych zbędnych konstrukcji
•    Przebudowa, dostosowanie istniejących fundamentów pod zabudowę nowych turbodmuchaw oraz niezbędnych urządzeń towarzyszących
•    Przebudowa kanałów kablowych w hali turbodmuchaw
•    Reprofilacja, naprawa posadzki w rejonie przebudowywanych fundamentów
•    Wykonanie konstrukcji pod rurociągi ssące i tłoczne oraz wszystkie nowo zabudowane urządzenia (słupy nośne wraz z fundamentami, konstrukcje wsporcze, łoża)
•    Wykonanie podestów obsługowych do armatury (m.in. przepustnic) oraz aparatury AKPiA, wykonanie i montaż stalowej konstrukcji
•    Demontaż istniejących turbodmuchaw o numerach technologicznych
TD-1, TD-2 oraz elementów konstrukcyjnych w miejscu zabudowy nowych turbodmuchaw
•    Demontaż istniejących rurociągów ssących i tłocznych wraz z armaturą na nich zabudowanych
•    Zabudowa dwóch nowych turbodmuchaw w obudowie dźwiękoszczelnej, umożliwiających regulację ciśnienia i wydajności
•    Dostawa i montaż nowych rurociągów ssących i tłocznych łączących nowe dmuchawy z istniejącym kolektorem tłocznym
•    Dostawa i montaż instalacji filtracji powietrza na ssaniu nowych dmuchaw
•    Dostawa i montaż przepustnic/zasuw odcinających z napędem Auma  na rurociągach tłocznych każdej z turbodmuchaw
•    Dostawa i montaż zaworów zwrotnych na rurociągach tłocznych
•    Dostawa i montaż instalacji wydmuchu wraz z zabudową tłumika
•    Dostawa i zabudowę 2 szt. naściennych nagrzewnic elektrycznych
•    Wykonanie prób, badań i pomiarów wszystkich nowo zabudowanych urządzeń i instalacji
•    Dostawa i zabudowa szafki TSS wyposażonej w sterownik PLC, realizującej komunikację z nowymi turbodmuchawami

Termin realizacji: luty 2023 – grudzień 2024
Zamawiający:   KGHM Polska Miedź S.A. – Oddział Zakłady Wzbogacania Rud
Generalny Wykonawca: KONSORCJUM: SPS INSCON Sp. z o.o. – Biuro Inżynierskie Automatyki Przemysłowej sp. z o.o.

Scroll to Top