Podpisanie umowy z KGHM Polska Miedź S.A.

28 lipca 2021
1 minut czytania

Przedmiot umowy: Modernizacja galerii przenośników taśmowych TS-12 i TS-22-ETAP I, w ramach: „Modernizacja ciągu odstawy koncentratu w rejonie ZWR Rudna”

Zakres zadania:

Wykonanie robót budowlano-montażowych przebudowy galerii TS-12 i TS-22, w tym m.in.:
•    Wykonanie nowych wraz ze wzmocnieniem i rozbudową istniejących fundamentów
•    Wzmocnienie i wymiana istniejącej konstrukcji stalowej na długości 60mb w tym: wzmocnienie wręg, wzmocnienie stężeń, wymiana elementów podłużnic oraz blach, wzmocnienie belek nośnych i powłoki
•    Wykonanie nowoprojektowanych konstrukcji, w tym zmiana układu statycznego konstrukcji nośnej poprzez wykonanie nowych podpór przesuwnych, kratownic długości 34m  i wzmocnienie słupa istniejącego
•    Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkich elementów konstrukcji stalowej i poszycia.  


Termin realizacji: lipiec 2021- listopad 2022
Inwestor:   KGHM Polska Miedź S.A.
Generalny Wykonawca: KONSORCJUM: KGHM ZANAM S.A. – SPS INSCON Sp. z o.o.

Scroll to Top