Podpisanie umowy z SPS Budownictwo Sp. z o.o.

21 kwietnia 2021
1 minut czytania

Przedmiot umowy: Wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowym wykonaniu wewnętrznych instalacji sanitarnych wraz z dostawą materiałów, wyrobów i urządzeń, wykonaniem niezbędnego otworowania (poza otworowaniem w ścianach żelbetowych zgodnie z dokumentacją projektową) i przejść p.poż. stanowiących część inwestycji pn. Dom studencki z garażem podziemnym i lokalami usługowymi przy ulicy Rychtalskiej we Wrocławiu. 

Zakres zadania:

• Wykonanie kompletnej instalacji wentylacji (wentylacja w lokalach mieszkalnych, układ wyciągowy garażu z systemem detekcji gazów, montaż klap p.poż.)
•    Dostawa i uruchomienie central wentylacyjnych z automatyką
•    Dostawa agregatów skraplających do central wentylacyjnych
•    Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej podciśnieniowej i grawitacyjnej
•    Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
•    Wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z zestawem hydroforowym
•    Wykonanie instalacji hydrantowej
•    Wykonanie instalacji grzewczej (c.o./c.t.) z urządzeniami do opomiarowania ciepła i wody lokali mieszkalnych
•    Wykonanie białego montażu w lokalach mieszkalnych


    
Termin realizacji: grudzień 2021 – listopad 2022        
Inwestor: DOM Developer Wrocław Sp. z o.o. sp. k.
Generalny Wykonawca: SPS Budownictwo Sp. z o.o.    

Scroll to Top